Dr. Steven Coene


Dr. Annelies Pattyn

Geïntrigeerd door het functioneren van het menselijk lichaam vatte Annelies haar studies geneeskunde aan. Nadat ze in 2014 aan de KULeuven het basisdiploma arts had behaald , koos ze ervoor om zich verder te specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Huisartsen zijn expert in het beschouwen van het totaalbeeld van de mens. Binnen de huisartsgeneeskunde wordt ook sterk ingezet op wetenschappelijk onderzoek. Deze twee aspecten van het vak sluiten naadloos aan op haar missie als arts: een onderbouwd antwoord geven op de hulpvraag vanuit een holistisch perspectief. Daarbij heeft Annelies een bijzondere interesse voor de impact van de levensstijl op de gezondheid. Verder weet ze ook de vertrouwde werksfeer naar waarde te schatten. Geboren en getogen in Bellegem bleef ze na haar afstuderen in 2016 met haar keuze voor deze huisartsenpraktijk tot haar grote vreugde letterlijk onder de kerktoren. Toch blijft ze ook haar horizonten verruimen; als deeltijds docent in het skillslab van de faculteit geneeskunde aan de Universiteit Gent blijft ze geprikkeld om haar inzichten en vaardigheden in de huisartsgeneeskunde aan te scherpen.